مانیتور

رایج ترین ایرادها در مانیتور

صفحه رایانه یا مانیتور کامپیوتر یکی از مفیدترین دستگاههای خروجی است. با کمک مانیتور می توانید نتایج کار رایانه را ببینید ، خواه یک سند متنی باشد ، یک تصویر ، یک فیلم یا نمایش برنامه های مختلف و ... ... خواندن مطلب