فرم پیشنهاد همکاری

    شرکت ها و علاقه مندان به همکاری تجاری، تبلیغاتی و توسعه کسب و کار میتوانند تمایل خود را جهت همکاری در راستای همکاری دوطرفه در حوزه فعالیت سپهر رایانه از طریق فرم زیر ارسال نمایند .

    ایده های نو و طرح های اجرا شده و جاری در ارتباط با خدمات و تخصص سپهر رایانه اولویت بیشتری دارد . پس از دریافت فرم زیر و بررسی و تایید جهت سایر هماهنگی های نهایی با شما تماس گرفته خواهد شد .